EEC K


آخرین آمار فروش برق در سال گذشته نشانگر آن است که به جز بخش صنعت، مصرف برق در میان همه گروه های مشترکان افزایش یافته است و همانطور که در انتهای سال گذشته توسط مسوولان برقی مطرح شد، اگر مدیریت مصرف صورت نگیرید تابستان امسال را در خاموشی سپری خواهیم کرد.

 

 

 

به نقل از ایسنا، به گفته مسوولان برقی تنها راه نجات از این مساله مدیریت مصرف و کاهش 10 درصدی مصرف برق است، اما متاسفانه آمار و ارقام منتشر شده در خصوص میزان مصرف برق بیانگر افزایش مصرف برق است.

طبق اعلام توانیر مجموع برق فروش رفته به همه گروه های مشترکان در سال 1394 به 231 هزار و 233 میلیون کیلووات ساعت رسید که این میزان نسبت به سال 1393 به میزان 5.3 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین در این میان بخش خانگی با 33.7 درصد بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده است.

با این حال صنایع، تنها گروهی از مشترکان برق بودند که در سال گذشته روند نزولی مصرف را تجربه کردند. مصرف این گروه از مشترکان از 33.8 درصد در سال 1393 به 32 درصد در سال 1394 کاهش پیدا کرد که نشان ازکاهش سهم مصرف برق در میان گروه تولیدکنندگان جامعه دارد.

همچنین بخش صنعت با 32 درصد، رده دوم میزان برق مصرفی را به خود اختصاص داد و پس از آن به ترتیب بخش های کشاورزی با 16.1 درصد، عمومی با 9.4 درصد، تجاری 7.3 درصد و روشنایی معابر با 2.1 درصد در رده های بعدی مصرفی قرار دارند.

نگاهی دقیق تر به این آمار نشانگر آن است که میزان مصرف به جز بخش صنعت، در تمام گروه های مشترکان برق افزایش داشته و براین اساس، میزان مصرف برق مشترکان خانگی در سال 1394 نسبت به سال 1393 به میزان 1.3 درصد افزایش یافته که از این دیدگاه در میان سایر بخش های مصرفی رکورد دار است.

برپایه این آمار بخش های عمومی و روشنایی معابر پس از بخش خانگی در رده های بعدی رشد مصرف قرار دارند، به گونه ای که میزان مصرف برق بخش عمومی از 9 درصد در سال 1393 به 9.4 درصد در سال 1394 افزایش یافته است . میزان مصرف برق در بخش روشنایی معابر نیز در همین مدت از 1.7 درصد به 2.1 درصد رسید.

درعین حال میزان مصرف برق بخش کشاورزی از 16 درصد در سال 1393 به 16.1 درصد در سال 1394 و مصرف بخش تجاری نیز از 7 درصد به 7.3 درصد افزایش یافت؛ با این حال صنایع، تنها گروهی از مشترکان برق بودند که در سال گذشته روند نزولی مصرف را تجربه کردند. مصرف این گروه از مشترکان از 33.8 درصد در سال 1393 به 32 درصد در سال 1394 کاهش پیدا کرد که نشان ازکاهش سهم مصرف برق در میان گروه تولیدکنندگان جامعه دارد.

با توجه به هشدارهای خاموشی که برای سال 1395 داده شده است، روال اینگونه مصرف می تواند تهدید بزرگی برای این مهم باشد، لذا به نظر می‌رسد باید برای این موضوع از هم اکنون تدابیری اندیشیده شود. البته بر اساس گفته های هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تمامی تمهیدات لازم برای تامین برق تابستان امسال انجام شده است، اما تکیه به مدیریت مصرف، صرفه‌جویی و مدیریت در تقاضا است.

وی با بیان این‌که تمامی مردم، صنایع، بخش کشاورزی، تجاری و تمام بخش‌های عمومی باید در نوع مصرف خود توجه داشته باشند، اظهار کرد: درخواست ما این است که حداقل 10 درصد صرفه‌جویی نسبت به سال 1394 صورت گیرد که اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم این وعده را بدهیم که هیچ خاموشی نداشته باشیم.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به محدودیت منابع مالی و میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق خاطر نشان کرد: این مساله موجب شد تا در سال‌های گذشته با یک روند نزولی روبه‌رو باشیم لذا شرایط فعلی این موضوع را می‌طلبد که به جای احداث نیروگاه جدید به فکر صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف باشیم، چرا که اگر برای این شرایط تدبیری اندیشیده نشود شرایط مساعدی را نخواهیم داشت.

فلاحتیان با بیان این‌که در حال حاضر تنها برای تابستان با مشکل تامین برق مواجه هستیم، اظهار کرد: در مابقی ایام سال با توجه به تدابیر اندیشیده شده شرایط خوبی را سپری می‌کنیم، اما لازم است که برای تابستان نیز از اکنون برنامه ‌ریزی صرفه‌جویی داشته باشیم.


تعداد 0  دیدگاه تایید شده