EEC K


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش ظرفیت اقتصاد دانش بنیان را از محورهای اصلی در برنامه ششم توسعه عنوان کرد: بازار سرمایه در این زمینه می تواند نقش اثرگذاری داشته باشد.

 

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بهره گیری از صندوق های جسورانه در جهت تجاری سازی شرکت های نوپا و دانش بنیان را از مهم ترین اهداف صندوق های جسورانه به منظور رشد شرکتهای دانش بنیان عنوان کرد و گفت : افزایش ظرفیت اقتصاد دانش بنیان از محورهای اصلی در برنامه ششم توسعه است و بازار سرمایه در این زمینه بسیار اثرگذار بوده و هست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص نقش صندوق‌های جسورانه در توسعه و رشد شرکت‌های دانش بنیان گفت: در زمینه فعالیت شرکت های دانش بنیان اقدامات خوبی در حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بازار سرمایه انجام شده و تمام این موارد مقدمه ای برای انجام کارهای بزرگتر در اقتصاد کشور است.

وی افزود: امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا فعالیت شرکت های دانش بنیان در حال توسعه و گسترش است و خوشبختانه این روند در سالهای اخیر در ایران نیز آغاز شده است.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور در حوزه دانش بنیان نمایان شده و این حرکت نشان از جهش و خیزقابل توجه در حوزه علم و دانش در کشور دارد تصریح کرد: اگر کشوری ظرفیت و پتانسیل علمی لازم را نداشته باشد نمی تواند در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشد.

وی تصریح کرد: ارتقای حداکثری ظرفیت شرکت های دانش بنیان یکی از مقوله های پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه است و  تداوم فعالیت این شرکت ها  علاوه بر دانش نیازمند سرمایه گذاری و تجاری سازی و حمایت  است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت صندوق های جسورانه در جهت تجاری سازی فعالیت این قییل شرکتها گفت: افزایش ظرفیت اقتصاد دانش بنیان از محورهای اصلی در برنامه ششم توسعه است و بازار سرمایه در این زمینه بسیار اثرگذار بوده و هست.

وی با بیان اینکه مجلس و کمیسیون اقتصادی، تمام قد برای ارتقا و توانمندی شرکت های دانش بنیان در حوزه بازار سرمایه عمل خواهند کرد خاطرنشان کرد: با توجه به نوپا بودن فعالیت این قبیل شرکت ها در اقتصاد قطعا سود آوری و تقویت فعالیت آنها امری زمان بر بوده و نمی توان انتظار داشت فعالیت این شرکت ها ظرف 6 ماه تا یکسال با اتفاقات بزرگ روبرو شود اما قطعا آینده مطلوبی در انتظار آنها خواهد بود.

گفتنی است سرمایه‌گذاری جسورانه (Venture Capital) یک مدل سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های کوچک با ظرفیت رشد بلندمدت است؛ و در همین راستا تامین سرمایه آرمان با هدف جذب منابع مالی و به منظور سرمایه گذاری در طرح های مخاطره پذیر در هفته دوم شهریور اقدام به پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی با هدف جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نو پا با فناوری بالا ودارای ظرفیت رشد سریع خواهد کرد و هدف آن کسب بیشترین بازده اقتصادی دربرابر پذیرش ریسک بالا است.


تعداد 0  دیدگاه تایید شده