EEC K


نرم افزار اندروید قرائت کنتور

سفیر یک نرم افزار قرائت و برداشت اطلاعات مشترکین برای شرکت های توزیع برق، شرکت های آب و فاضلاب و شرکت های گاز می باشد. همچنین برای مجموعه های اداری، مسکونی و تجاری بزرگ که حامل های انرژی را دریافت و خودشان اقدام به توزیع میان مشترکین میکنند کارایی دارد.

این نرم افزار بر پایه استاندارد IEC62056-21 تهیه شده لذا کلیه کنتورهای آب، برق، گاز و حرارت دیجیتال که بر اساس این استانداردتولید شده اند با سفیر قرائت میشوند

امتیازهای نرم افزار

 • قرائت کلیه کنتورهای دیجیتال به صورت خودکار
 • هماهنگ با فلگ های نوری با اتصال USB
 • هماهنگ با فلگ های نوری بلوتوث سری KC3XX
 • امکان ثبت گزارش در مورد وضعیت مشترک
 • ثبت تصویر از وضعیت کنتور مشترک
 • ارائه گزارش عملکرد مامور در طول دوره قرائت
 • نمایش محل مامور و مسیر رسیدن به کنتور بعدی
 • ثبت مکان قرائت بر اساس آخرین موقعیت مکانی ثبت شده در GPS دستگاه

خصوصیات نرم افزار

 • زبان برنامه نویسی مبتنی بر Java
 • محیط توسعه نرم افزار Android Studio
 • بانک اطلاعاتی نرم افزار مبتنی بر SQLite
 • قابل اجرا بر روی اندروید نسخه 4 به بالا
 • تخلیه و بارگیری نرم افزار با استفاده از درگاه USB، Bluetooth و Wi-Fi

تعداد 0  دیدگاه تایید شده